sisuturundus koolitus

Sisuturunduse koolitus

14 õpilast

Sisuturundus on üks olulisemaid veebiturunduse võtteid.

Eesmärgiks ei ole palju tööd teha, vaid tulemusi saada.

Uuringud näitavad, et üle 60 protsendi ostuprotsessist toimub enne, kui ettevõttega kontakteerutakse. Sisuturundus aitab potentsiaalset klienti enda poole kallutada tükk aega enne seda, kui ta on valmis ettevõttega kontakteeruma.

Persona ja sihtgrupp

Sisu loomisel on oluline teada, kellele sa kirjutad. Vaatame koos ideaalse kliendi persona loomise protsessi. Millised küsimused aitavad aru saada tema vajadustest ja annavad meile põhja hea sisu loomiseks.

Loodava sisu tase ja kvaliteet

Tekstide sisu tuleneb kliendigruppide vajadustest. Kuidas tabada õiged nurka, et tulemuseks oleks materjal, mida sihtgrupi liige lugeda ja jagada tahab? Kui pikk peab artikkel olema? Kuidas laduda oma sisuturundusele kindel vundament läbi oma valdkonna olulise info esitamise. Milline peab olema artikli kvaliteet, et lugeja seda hindaks ja väärtuslikuks peaks? Kuidas otsustada materjali keerukuse üle? Kas luua sisu lihtsatel teemadel suuremal hulgale huvilistele või avada keerulist teemat vähestele, aga kasvatada seejuures oma eksperdikuvandit.

Struktuur ja vorm

Kuidas tekstimaterjali esitada? Sama sisu saab esitada nii, et enamus selle läbi loevad ja nii, et kasutaja seda lugemata lahkuvad. Kuidas vormindada tekstimaterjali ja muid sisuformaate maksimaalse loetavuse ja mõju saavutamiseks.

Sisuformaadid

Sisu saab luua väga erinevates formaatides. Erineda võib nii meediatüüp kui ka selle kasutamine. Tekst võib olla lühike blogipostitus või põhjalik e-raamat.

Pildid aitavad teksti paremini edasi anda, aga töötavad ka eraldiseisvana infograafikute, meemide ja slaidide näol.

Video on paindlik formaat, kus pikkus võib varieeruda sekunditest tundideni ja esitatav sisu võib olla nii lihtne meelelahutus kui põhjalik juhendamine.

Vaatame ka muid formaate nagu audio, veebipõhised tööriistad, uuringud, statistika jne. Iga osaleja leiab endale formaatide ja meediatüüpide seast sobivad valikud.

Artiklid ja teemad

Uurime läbi, millised on enamlevinud teemad, mida osalejad võiksid kohe kasutada. Praktilise töö käigus kogume ideid sisuturunduseks ja paneme kokku huvitava artikli kondikava.

Tootekirjeldused ja teenused

Sisuturundus ei ole ainult artiklid ja nõustamine. Vastavalt oma sihtgrupile tuleb luua ka tooteinfo, teenuste kirjeldused, firmatutvustus, info töötajate kohta ja muu taoline. Kuidas saama toode või teenus võib erinevate sihtgruppide puhul saada täiesti erineva kirjelduse.

Müük veebis

Me teeme turundust selleks, et müüa oma tooteid ja teenuseid. Vaatame , kuidas siduda loodav sisumaterjal toodete ja teenustega veebis. Samuti saab veebi jaoks valminud sisu kasutada ka laiemalt. Trükistes, müügipakkumistes ja avalikel esinemistel. Sisu loomise esimene eesmärk on rohkem müüa.

Sisuturunduse strateegia loomine

Sisuturundus on pikaajaline protsess ja selle tulemuslikuks läbi viimiseks on vaja strateegiat, mis vähendaks töömahtu ja suurendaks efektiivsust. Kuidas teha sisuturundust nii, et igast loodud sisukillust maksimumi võtta? Paneme paika strateegia alused ja vaatame üle sammud, mis aitavad tulemuseni jõuda.

Sisuturunduse protsess

Vaatame üle kõik sammud, mis viivad meid valgelt lehelt valmis sisumaterjalini, mida loetakse palju ja jagatakse sõpradega. Milline on vajalik sisu loomise sagedus tulemuste saavutamiseks? Kas regulaarsus on oluline ja kas mõnikord võib vahele ka jätta?

Uus sisu, vana sisu ja värskendamine

Kui sa kirjutada ajatul teemal, siis võib ka 10 aastat vana materjal olla lugeja jaoks asjakohane, aga vana kuupäev peletab ta eemale. Kuidas võtta oma sisust maksimumi läbi aastate nii, et sellele kuluks võimalikult vähe energiat?

Bränd ja arvamusliidriks saamine

Sisuturundus on väikestele ja keskmistele ettevõtetele kõige taskukohasem viis oma brändi ja tuntust kasvatada. Läbi järjepideva sisuturunduse kasvatada oma tuntust, lood endast või ettevõttest eksperdikuvandi ja võidad potentsiaalsete klientide usalduse. Suurtel brändidel aitab sisuturundus vahetumalt klientidega suhelda ja anda oa kuvandile inimlikum nägu.

Koolitus on mõeldud

 • Koolitus on mõeldud kõigile turundajatele ja ettevõtjatele, kes tahavad sisuturunduses tulemusi saavutada.
 • Samuti sobib koolitus riigisektorasutustele, kes tahavad luua ja levitada oma tegevuse kohta haaravat materjali.
 • Mittetulundusühingud leiavad koolitusest võimalusi huviliste kaasamiseks ja nendega pideva suhtluse tagamiseks.

Koolitus annab sulle järgmist:

Sisuturunduse koolituse käigus saad täieliku ülevaate, kuidas panna paika oma tegevused nii, et need maksimaalset tulu tooksid.

 • Personade loomine ja kasutamine
 • Kuidas valida loodava sisu teemad, tase ja kvaliteet
 • Mida pidada silmas sisu vormindamisel ja kasutatavusel
 • Saad selgeks erinevate sisutüüpide eelised
 • Kuidas valida teemasid ja genereerida ideid
 • Funktsionaalse sisu loomine: tooted, teenused, firma tutvustus jne.
 • Kuidas sisuturundus aitab veebilehte müüvamaks teha
 • Sisuturunduse strateegia, protsess ja planeerimine
 • Kuidas olemasoleva sisu uuendamine aitab töömahtu vähendada
 • Sisu levitamine. Otsingumootorid, sotsmeedia ja meiliturundus
 • Kuidas sisuturundus aitab brändi kasvatada ja arvamusliidriks saada.

Koolituse käigus saad praktilisi ülesandeid, et paremini mõista personade loomist ja ideede genereerimise protsessi.

Seda koolitust saad tellida ka Töötukassa vahendusel.

Koolitaja

199,00 €

Lisa kommentaar