Sisuturunduse koolitus

Sisuturunduse koolitus on vajalik igale turundajale,  sest sisuturundus on muutub üha tähtsamaks. Sisuturundus on üks olulisemaid veebiturunduse võtteid ja sellele rajaneb edu nii sotsialal meedias kui meiliturunduses (vt Facebooki koolitus, meiliturunduse koolitus). Uuringud näitavad, et rohkem kui 60% otsustusprotsessist toimub enne kui ettevõttega kontakteerutakse. Sisuturundus aitab huvilist juhatada ja enda poole kallutada tükk aega enne seda, kui ta on valmis esimest kontakti tegema.

sisuturunduse koolitus persoonaPersona ja sihtgrupp

Sisu loomisel on oluline teada, kellele sa teed. Koolitusel vaatame koos ideaalse kliendi persona loomise protsessi. Millised küsimused aitavad aru saada tema vajadustest ja annavad meile põhja hea sisu loomiseks.

Loodava sisu tase ja kvaliteet

Sisu teemad tulenevad huviliste vajadustest. Kuidas tabada õiget nurka, et tulemuseks oleks materjal, mida sihtgrupi liige lugeda ja jagada tahab? Kui mahukas peab materjal olema? Kuidas laduda sisuturundusele kindel vundament läbi oma valdkonna olulise info esitamise. Milline peab olema loodava sisu kvaliteet, et lugeja seda hindaks ja väärtuslikuks peaks? Kuidas otsustada materjali keerukuse üle?

Struktuur ja vorm

Kuidas materjali esitada? Sama sisu saab esitada nii, et enamus selle läbi vaatavad ja nii, et kasutaja seda kiiresti lahkuvad. Kuidas vormindada sisuformaate maksimaalse kaasamise ja mõju saavutamiseks.

Sisuformaadid

Samas sisu saab esitada paljudes formaatides. Tekst võib olla lühike artikkel või põhjalik e-raamat. Pildid aitavad teksti elavamaks muuta, aga töötavad ka eraldiseisvana infograafikute ja slaidide näol. Video on väga paindlik. Video pikkus võib varieeruda sekunditest tundideni. Esitatav sisu võib olla nii lihtne meelelahutus kui põhjalik nõuanne. Vaatame ka muid formaate nagu audio, veebipõhised tööriistad, uuringud, statistika jne. Iga osaleja leiab endale formaatide ja meediatüüpide seast sobivad valikud.

Artiklid ja teemad

Millised on enamlevinud teemad, mida sa võiksid kohe kasutada. Kogume ideid sisuturunduseks ja paneme kokku huvitava artikli kondikava.

Tootekirjeldused, teenused, müük veebis

Sisuturundus ei ole ainult artiklid ja nõustamine. Tuleb luua tooteinfo, teenuste kirjeldused, info töötajate kohta, firmatutvustus. Vaatame kuidas sama toode või teenus võib erinevate sihtgruppide puhul saada täiesti erineva kirjelduse.

Me teeme turundust selleks, et müüa oma tooteid ja teenuseid. Veebi jaoks valminud sisu saab kasutada laiemalt. Trükistes, müügipakkumistes ja avalikel esinemistel. Sisu loomise esimene eesmärk on rohkem müüa.

sisuturunduse koolitus strateegiaSisuturunduse strateegia loomine

Sisuturundus on pikaajaline protsess ja selle tulemuslikuks läbi viimiseks on vaja strateegiat, mis vähendaks töömahtu ja suurendaks efektiivsust. Kuidas teha sisuturundust nii, et igast loodud sisukillust maksimumi võtta?

Sisuturunduse protsess

Sisuturunduse koolitus annab sulle sammud, mis viivad valgelt lehelt valmis sisumaterjalini. Sisu, mida loetakse palju ja jagatakse sõpradega. Milline on vajalik sagedus tulemuste saavutamiseks? Kas mõnikord võib vahele jätta?

Uus sisu, vana sisu ja värskendamine

Kui sa kirjutada ajatul teemal, siis võib ka 10 aastat vana materjal olla lugeja jaoks asjakohane, aga vana kuupäev peletab ta eemale. Kuidas võtta oma sisust maksimumi läbi aastate nii, et sellele kuluks võimalikult vähe energiat?

Levitamine ja kanalid

Märksõnad ja töö otsingumootoritega

Ka kõige paremast sisust pole kasu, kui keegi seda ei leia. Veendu, et see otsingumootorites kasutajani jõuaks. Märksõnatöö ja sisumaterjali tehniline optimeerimine oma lehel on olulised faktorid Googles nähtavuse tagamiseks. Lisaks on vaja on viiteid linkidena teistelt lehtedelt. (Vt ka SEO koolitus)

Sotsiaalne meedia

Hea sisu võib plahvatuslikult levida sotsmeedias, viies su ettevõtte sõnumi tuhandete inimesteni. Kas viraalset sisu on lihtne toota? Mida selleks vaja on?

Meiliturundus

Meiliturunduse vundamendiks on sisuturundus. Hea sisu suurendab huvi sinu vastu ja läbi tasemel sisuturunduse saad tarbijaid pikemaajaliselt mõjutada ja müüki kasvatada.

Bränd ja arvamusliidriks saamine

Sisuturundus on kõige taskukohasem viis oma brändi ja tuntust kasvatada. Läbi järjepideva sisuturunduse kasvatada oma tuntust, lood endast või ettevõttest eksperdikuvandi ja võidad potentsiaalsete klientide usalduse.

Sisuturunduse koolitus on mõeldud

 • Koolitus on mõeldud kõigile turundajatele, kes tahavad sisuturunduses lihtsamini hakkama saada.
 • Samuti sobib koolitus riigiasutustele, kes tahavad luua oma tegevuse kohta haaravat materjali.
 • Mittetulundusühingutele annab sisuturunduse koolitus võimalusi huviliste kaasamiseks ja nendega pideva suhtluse tagamiseks.

Koolitus annab sulle järgmist:

Sisuturunduse koolituse käigus saad põhjaliku ülevaate, kuidas panna paika tegevuskava nii, et see maksimaalset tulu tooks.

 • Sihtgrupi loomine ja kasutamine
 • Sisu teemade valimine, tase ja kvaliteet
 • Nõuded sisu vormindamisel ja kasutatavusel
 • Vaataame üle sisutüüpide eelised
 • Teemade valimine ja ideede genereerimine
 • Tarbesisu loomine: teenused, tooted, firma tutvustus jne.
 • Kuidas muuta veebileht müüvamaks sisuturunduse abiga
 • Sisuturunduse strateegia, tegevused ja planeerimine
 • Vähenda töömahtu olemasoleva sisu uuendamisega
 • Levitamine: otsingumootorid, sotsiaalmeedia ja meiliturundus
 • Brändi kasvatamine sisuturundusega ja arvamusliidriks saamine

Sisuturunduse koolitus annab teadmisi ja teeme ka praktilisi ülesandeid, et kogu protsessi paremini mõista.

Koolitaja

Koolitaja Priit kallas on sisuturundusega tegelenud 15 aastat. Selle aja jooksul on valminud rohkem kui 1500 artiklit, mis on jõudnud lugu 4 miljoni lugejani üle maailma. Priit on kirjutanud turundusest, psühholoogiast, reklaamist, müügist ja enesearendamisest. Lisaks sellele on kogemusi kogunenud ka paljude klientide sisuturundusega väga erinevates valdkondades.

Sisuturunduse koolitus: toimumise aeg ja koht

Koht: Tallinn
Koolitaja: Priit Kallas, Dreamgrow Digital

Koolituse kava

10.00-12.00 Esimene sessioon
12.00-12.45 Lõuna
12.45–14.15 Teine sessioon
14.15–14.30 Kohvipaus
14.30–16.00 Kolmas sessioon

Vaata toimumise aega ja tingimusi!

Seda koolitust saad tellida ka Töötukassa vahendusel või vaata lähemalt, kuidas sulle sobivad sisekoolitused.